ÚSPEŠNÝ POHOVOR

V ANGLIČTINE
Prihlásiť sa

Príprava na úspešný pohovor v angličtine

Dĺžka trvania: 3 hodiny

Prvá časť: Práca v skupine

  1. Cvičný skupinový pohovor – spoločné riešenie úlohy (30 minút)
  2. Predstavenie riešenia (podľa počtu uchádzačov 15 až 30 minút )
  3. Prednáška k skupinovému pohovoru, analýza skupinového pohovoru (30 minút)
  4. CV a motivačný list (30 minút)
  5. Získate: 50 najčastejších otázok a najlepších odpovedí v písomnej podobe

Druhá časť: Pohovory jednotlivcov

  1. Pohovor (30 minút)
  2. Analýza odpovedí (podľa potreby 30 – 60 minút)

Buďte špička od prvého momentu.

Komplexná príprava na pohovor v anglickom jazyku. Naučíte sa nielen pohotovo odpovedať na položené otázky, správne reagovať a konverzovať, ale osvojíte si aj reč tela, ktorá je pri pohovore rovnako dôležitá. Veď prvý dojem je najpodstatnejší.

Čo okrem toho ešte dostanete?

Prístup do e-booku, kde nájdete zvukové nahrávky k pohovorom, krátku príručku o tom ako sa pripraviť na pohovor, a samozrejmosťou sú aj najčastejšie kladené otázky. Okrem toho v nej nájdete slovnú zásobu k viacerým pozíciám a powepointové prezentácie z kurzu.