Preklad článku z The Guardian o pochode za slušné Slovensko (9.3.2018)

 
Keďže verím, že pochody za Jána a Martinu a za slušné Slovensko nezapadnú prachom a budeme o nich často hovoriť s našimi zahraničnými priateľmi, pripájam slovnú zásobu a preklad článku z the Guardian. Celú verziu článku s obrázkami nájdete TU

 

 

vocabulary

 

 

 

 

Článok v angličtine:

Death of investigative journalist sparks mass protests in Slovakia

Ján Kuciak and his fiancee were killed after he wrote an article linking politicians to the mafia.

Tens of thousands of Slovaks have rallied to demand the resignation of prime minister Robert Fico’s government following the murder of a journalist that has shocked the central European nation and stoked anger over sleaze in public life.

Ján Kuciak and his fiancee, Martina Kušnírová, both 27, were found shot dead at their home near Bratislava on 25 February. Police have said Kuciak’s death was “most likely” related to an investigation of his that resulted in an article on alleged ties between Slovakia’s top politicians and the Italian mafia, which his employer posthumously published.

Slovak media called Friday’s protest in the capital, Bratislava, the biggest since the 1989 Velvet revolution that toppled communism in Czechoslovakia. Thousands marched in other Slovak cities, while hundreds of people gathered in cities in Europe and elsewhere.

Organisers demanded a thorough investigation of Kuciak’s death and a “new trustworthy government”.

Kuciak’s journalism and then his murder have rekindled public frustration with the government’s failure to tackle graft and cronyism in Slovakia nearly three decades after the fall of communism and 14 years after it joined the European Union.

Fico has led the country of 5.4 million people for 10 of the last 12 years and the economy has flourished, but the protesters in the capital, Bratislava, on Friday – estimated at up to 50,000 by the public broadcaster – chanted “Enough of Fico” and jangled keys just as they did in 1989 anti-communist rallies.

 Povôdný článok nájdete TU

 

Článok v slovenčine:

Smrť investigatívneho novinára vyvoláva masové protesty v SR

Ján Kuciak a jeho snúbenica boli zabití po tom čo napísal článok, ktorý spája politikov s mafiou.

Desiatky tisíc Slovákov sa po vražde novinára, ktorá šokovala stredoeurópsky národ a vyvolala rozhorčenie nad špinou vo verejnom živote, zhromaždili, aby žiadali odstúpenie vlády Roberta Fica.

Ján Kuciak a jeho snúbenica, obaja 27 roční, boli nájdení zastrelení v ich domove blízko Bratislavy dňa 25. februára. Polícia uviedla, že smrť Kuciaka bola „s najväčšou pravdepodobnosťou“ spojená s jeho vyšetrovaním v rámci s článku o údajných väzbách medzi najvyššími slovenskými politikmi a talianskou mafiou, ktorý jeho zamestnávateľ posmrtne uverejnil.

Slovenské média nazvali piatkový protest v hlavom meste Bratislava tým najväčším od Zamatovej revolúcie v roku 1989, ktorá zvrhla komunizmus v Československu. Tisíce ľudí pochodovali v ďalších slovenských mestách, stovky ľudí sa zhromaždili v tom istom čase aj v iných európskych mestách.

Organizátori požadovali dôkladné prešetrenie Kuciakovej smrti a novej dôveryhodnej vlády.

Kuciakova publicistika a následne jeho smrť znovu vzbudili verejnú frustráciu z neschopnosti vlády popasovať sa s úplatkárstvom a protekcionizmom aj takmer tri dekády od pádu komunizmu a 14 rokov po vstupe do Európskej únie.

Krajinu s 5,4 miliónmi obyvateľov Fico vedie 10. rok z 12 pričom ekonomika rastie, ale protestujúci v hlavnom meste Bratislava (verejná rozhlasová a televízna spoločnosť odhaduje okolo 50 000 ľudí) v piatok skandovali ,,Dosť bolo Fica” a štrngali kľúčmi presne tak ako to robili v roku 1989 na protikomunistických zhromaždeniach.